ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 199 Kč
skladem
Naše cena 299 Kč
skladem

KONTAKTY

Petr Binder
Zenklova 1236/173
182 00 Praha 8 - Libeň
tel: +420 777 293 392
napište nám
putovanihrocha@seznam.cz
http://www.petrhrochbinder.cz/

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 199 Kč
skladem
Naše cena 299 Kč
skladem

Kdo jsem? » Kandidát na prezidenta ČR 2028 » Klub přátel České republiky
Klub přátel České republiky

Základní prohlášení

 

Klub přátel České republiky  je nezávislé společenství lidí, kterým leží na srdci blaho České republiky, její zdravý vývoj. Zajímají se o společenská témata a také se k nim aktivně vyjadřují. Klub se snaží o nápravu veřejných souvislostí tak, aby byl život v České republice smysluplný. Aby ti, kteří pracují, vychovávají děti, plní své povinnosti a nepřestupují zákony, se měli dobře. Cítili se bezpečně a vnímali snahu o společenskou spravedlnost.

Klub přátel České republiky  funguje na principu dobrovolnosti a členem Klubu se může stát každý občan, který má volební právo. Od člena Klubu se požaduje aktivní činnost v oblasti občanských práv a povinností, a v dalších oblastech, které se týkají vztahů státu, či obcí a občanů a podobně. A to jak osobní účastí na nepravidelných setkáních Klubu, která budou organizovat členové, tak také vlastní činností různým směrem. Činnost by měla být konstruktivní i v případě kritiky různých konkrétních situací. Ideální je také rovnou navrhnout lepší řešení, aby byla o naplněna základní myšlenka Klubu.

Výsledkem činnosti Klubu přátel České republiky  je postupné zlepšení právních norem, lepší a efektivnější fungování státu, jeho orgánů a organizací, protože dlouhodobý vývoj v České republice naznačuje, že není možná změna cestou volených zástupců a je třeba jim v jejich nelehké práci dostatečně pomoci. Klub není ani pravý, ani levý. Nestojí ani na středu politického spektra. Na každou otázku hledá odpověď se zřetelem na maximální možnou spravedlnost. Klub vyžaduje zákony bez možnosti kličkování, nejhůře vyrovnaný státní rozpočet (lépe přebytkový), zrušení zbytečných výdajů státu, jednu sazbu DPH na všechno (ideálně 10 %) a rovné podmínky pro každého se zřetelem na sociální solidaritu. Další požadavky Klubu budou doplňovány.

V Praze dne 14. ledna 2023

Za Klub přátel České republiky: Petr Binder

 

 

Výstupy, prohlášení, otevřené dopisy a články, které budou publikovány jménem Klubu přátel České republiky, se objeví na webové stránce Klubu a každý bude mít možnost se s nimi seznámit v nezměněném znění. Činnost Klubu je možné podpořit také formou sdílení textů i šíření samotné existence Klubu mezi další občany. 

Řádným členem Klubu přátel České republiky se stane ten občan, který vlastnoručně podepíše text: Souhlasím se Základním prohlášením Klubu přátel České republiky ze 14.1. 2023. A hodlám se aktivně zapojit do činnosti Klubu. Doplní další údaje o své osobě, dle vlastního uvážení (čitelné jméno, dále například povolání, tituly, datum narození, adresu, svoje motto, či ideály) a připojí kontakt, prostřednictvím kterého můžeme s členem KPČR komunikovat. Tento dokument následně pošle na adresu: Petr Binder, Zenklova 1236/173, 182 00  Praha 8. Přijetí dokumentu, jakožto i členství bude občanu potvrzeno na uvedený kontakt.

Sympatizantem Klubu se stane ten občan, který zašle stejný dokument jen podepíše větu Podporuji Klub přátel České republiky. Pokud chce být sympatizant infomován o novinkách, připíše k ostatním údajům také email a dokument odešle na výše uvedenou adresu. 

Děkujeme za sdílení a jinou podporu našemu Klubu.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ