OMNIA VINCIT AMOR 

Kočovná vinotéka
Kočovná vinotéka U poutníka Hrocha

Dovolujeme si vám představit Kočovnou vinotéku, která jest určena pro akce rozličné. Ve stanu velikém nabídneme ku svlažení rozličná vína Znovínská a to jak bílá, růžová i červená, jakostní i přívlastková. A pokud budete si přáti a elektřina bude připravena, také sudová vína chlazená i stříčky z nich připravené k dispozici budou.

Rovněž je možné domluviti ochutnávku řízenou v místě či jiné kratochvíle.

V chladných měsících jest možno připravovati nápoje teplé a samozřejmě svařené víno s kořením cizokrajným.

I medovinu s sebou vzíti můžeme a to v mnoha chutích tak, jak každému milo jest.

 

Stačí tedy na mail putovanihrocha@seznam.cz objednávku napsati či vybrati si z nabídky Dobových řemesel a můžeme dělati radost s našimi lahodnými nápoji i u vás.

 

Na zdraví!