Politická činnost

Politika je v první řadě služba. Lidem a státu. Každý, kdo chce pracovat v politice si musí uvědomit, že slouží dobru. Dobru slušných občanů a prospěchu státu. Cokoliv jiného není politika, ale politikaření, pletichy a kriminální činnost.

Uvědomuji si, že je těžké odolat pokušení v podobě různých výhod, které nabízejí ti, co chtějí svůj prospěch na úkor většiny. Je to tím těžší, čím neprůhlednější politika a řízení státu (na všech úrovních) je. Proto se musíme snažit o co nejjednodušší principy, postupy, zákony a řízení.

Politika nesmí být způsobem, jak se efektivně obohacovat na úkor ostatních.

Mnoho lidí se mne ptá, jaký mám program. Je to jednoduché. Stačí si pamatovat tři věci: co je dobré pro Českou republiku, co je dobré pro slušného občana a používat zdravý (selský) rozum. To je celý program. Všechno ostatní je pouze aplikování těchto základních principů v reálném (a každodenním) rozhodování.