Základní myšlenky P.H.B. » Spravedlnost sociální
Spravedlnost sociální a ekonomická

Je jistě nesmyslné domnívat se, že deset a půl milionu uživí čtyři miliony pracujících, navíc ne vždycky skvěle placených. Ano, technicky je pracujících mnohem více, ale musíme si uvědomit, že mnoho podnikatelů prostě neodvádí daně a to nikoli proto, že jim obchod nekvete, ale protože jim to zákony umožňují. Mnoho peněz mezi lidmi putuje načerno a bez dokladu.

 

Nejsme všichni stejní. Máme různé předpoklady, nadání a ambice. Z toho je třeba vycházet a efektivně využít tyto rozdílnosti ku prospěchu společnosti. Je nutné si uvědomit, kdo má vést a kdo má být veden. Každé vedoucí místo musí být ovšem přímo spojené s odpovědností. A odpovědnost musí být tím větší, čím větší počet lidí dotyčný vede.

 

Dobrý hospodář ví, že motivovaný člověk lépe pracuje. Motivovat lze zákazy, příkazy, pokutami, kontrolami, ale také odměnami, výhodami, prestiží. Záleží na každém vedoucím, co použije. Záleží na každém pracovníkovi, co si vybere. Každá motivace ovšem selhává, pokud dotyčný nechce být motivován. Nepomáhají příkazy, zákazy ani sankce. Dokud nebudou veřejné finance vynakládány hospodárně a účelně pro blaho společnosti, není nikdo z pracujících motivován k lepší práci, ani k placení daní (natož vyšších). Vím, že to není omluva. Jen vysvětlení. Vláda a všichni zainteresovaní jsou povinni udělat vše pro to, aby veřejné finance nebyly rozkrádány.