Základní myšlenky P.H.B. » Státní peníze
Státní peníze, nákupy a zakázky

Důležité je uvědomit si, že peníze, které se shromažďují na účtech ČNB formou nejrůznějších daní, nepatří zákonodárcům, ani žádnému státnímu úředníkovi. Jsou to peníze všech, které mají být v maximální možné míře hospodárnosti užity ve prospěch obecného zájmu a v zájmu slušných občanů.

 

To předpokládá několik změn v dosavadním fungování.

 

Je nezbytné, aby se peníze rozdělovaly (a přidělovaly) pouze v odůvodněných případech. Tedy nikoli paušálně či nesystémově na základě lobby. Nesmí existovat žádné zvykové právo (loni jsme dostali dva miliony, máme na ně právo i letos). Je nutné určit, kolik úředníků je nezbytných pro bezproblémový chod země. Každá pozice musí mít své opodstatnění, úkoly, odpovědnost, kompetence. K tomu náleží i ohodnocení. Z tohoto auditu vyplyne počet zaměstnanců státní správy a náklady na jejich činnost.

Možná zjistíme, že počet zaměstnanců státní správy je správný a že jejich ohodnocení rovněž. Těžko tomu nyní uvěřit, ale možné to je. Ale získáme konečně reálná čísla, která se v současné době hledají jen těžko. Je třeba odpovědně spočítat, kolik potřebujeme referentů, vedoucích, asistentů, ředitelů, učitelů, hasičů, policistů apod. Zatím s jistotou víme (možná) kolik nás je. A z toho můžeme vycházet.

 

Další oblastí, které se musíme intenzivně věnovat, jsou veřejné a státní zakázky. Pokud je pravdivé číslo deset tisíc zakázek za rok, pak vychází zhruba 45 zakázek na jeden pracovní den. To je jistě velké číslo. Zejména, pokud si uvědomíme, že mnoho zakázek je zcela zbytečných, o předražených ani nemluvě. Řešením je otevřený systém zadávání zakázek, kdy je možné rozporovat zakázky, které jsou evidentně nesmyslné tak, aby byly zrušeny ještě před přidělením. Do této kategorie počítám zakázky typu krkolomných cyklostezek (s nutností budovat mosty za desítky milionů), stavby obřích rozměrů pro státní správu, pokud nebyly vyčerpány jiné možnosti apod.

 

Stejný systém nám zaručí i zachování finanční přiměřenosti. Je nemravné přeplácet zakázku jen proto, aby se mohly rozdělit tučné provize, protože se společného krev neteče. Po tomto připomínkování mohou být kvalitní a adekvátní zakázky vyhlášeny. Potom je ovšem třeba zveřejnit i soutěžící a jejich podmínky. Pokud se totiž někdo uchází o veřejné peníze, musí být připraven na ztrátu soukromí. Zveřejnění musí podléhat i další kroky realizace, tedy předělení komu a proč, podmínky zakotvené ve smlouvě a samotná realizace, včetně závěrečného vyúčtování. Jinak to není možné dělat. Pokud se mohou odpovědní pracovníci chovat jako děti, je třeba je držet za ruku při každém rozhodování.

 

Tímto systémem ušetříme státnímu rozpočtu významné částky (v řádech stovek miliard ročně), které mohou být užity na umoření dluhu, případně na jiné, potřebnější účely.