Společnost

Každá společnost, pokud chce dlouhodobě existovat a rozumně se rozvíjet, musí podporovat své slušné členy. Slušnými rozumím ty, kteří nepřekračují zákony a nařízení, snaží se pracovat, vychovávat děti. Na těchto lidech je každá společnost životně závislá. Protože ten, kdo lže, krade, parazituje a rozvrací, žádnou společnost nezachrání.

Je tedy nezbytné všemi dostupnými prostředky chránit všechny slušné občany. Zákony musí chránit oběti a ne pachatele. Lidé musí vědět, že ten, kdo porušuje zákon (a morálku), se má hůře než ten, kdo se chová správně.

Ten, kdo kvalitně pracuje se nemůže mít hůře, než ten, kdo pouze lehkomyslně (a bez dalších závazků) pobírá sociální dávky.

Ten, kdo odvádí (přímé či nepřímé) poplatky a daně, musí vědět, že se s těmito penězi zachází s maximální mírou hospodárnosti a péče.